Jednotná evidence speleologických objektů (JESO)

Úvodní stránka databáze JESO

Nápověda k aplikaci

Jednotná Evidence Speleologických Objektů (JESO) je informační systém o krasových a pseudokrasových jevech (přírodní podzemní dutiny – jeskyně, závrtové a jim příbuzné formy reliéfu a hydrologické objekty – ponory a vývěry) na území České republiky.

Úvodní stránka aplikace slouží k přihlášení registrovaných uživatelů a k prohledávání databáze JESO. Informace o změně přiděleného hesla a jak postupovat při zapomenutém heslu naleznete ZDE.

Pomocí filtru můžete prohledávat databázi JESO. Podmínky lze zadat jako textové řetězce, čísla či výběrem z číselníku. Více podmínek se skládá ve formátu AND = A SOUČASNĚ PLATÍ (výsledkem výběru je množina objektů, které vyhovují všem zadaným podmínkám). Při zadání více podmínek se tyto mohou vzájemně vyloučit a výsledkem zůstane prázdná množina.

Součástí hlavního formuláře je mapový prohlížeč JESOVIEW s možností prostorových dotazů na vybrané objekty JESO. Plnou verzi prohlížeče s dalšími funkcemi a nápovědou lze otevřít na samostatné stránce mapového prohlížeče JESOVIEW.

Filtrovat veřejně přístupné objekty: 
Základní údaje
Typ:
Geneze:
Název:
Synonymum:
Karsologické členění:Jednotka:
Oblast:
Skupina:
Základní kód JESO:
Maloplošné zvláště chráněné území:
Velkoplošné zvláště chráněné území:
Evropsky významné lokality Natura 2000:
Působnost orgánu ochrany přírody:
Karsologický systém:
Správní členění
Správní členění:Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Rozměry (jeskyně a závrty)
Délka jeskyně (m) od/do
Hloubka nezatopené části (m) od/do
Hloubka zatopené části (m) od/do
Výška jeskyně (m) od/do
Denivelace jeskyně (m) od/do
Celková hloubka jeskyně/závrtu (m) od/do
Plocha závrtu (m2) od/do
Obvod závrtu (m) od/do
Délka hlavní osy závrtu (m) od/do
Délka vedlejší osy závrtu (m) od/do

   

// JavaScript Document