Jednotná evidence speleologických objektů (JESO)

Objekt JESO: Sonda Pod Jedničkou

Základní údaje ^

Název:

Sonda Pod Jedničkou

Příslušnost do karsologického členění:
  • Krasová a pseudokrasová území jižního bloku - Brněnské vrchoviny a okolí
  • Moravský kras
  • Suchý žleb
Typ:jeskyně
Geneze:krasový objekt
Synonymum:
Záznam je uzamčen:ne

Kód JESO ^

Kód JESO:K2301211-J-05101
Původní číslo/kód:510A
Karsologické systémy:

Rozměry ^

Způsob zjištění rozměrů:Literární údaj
Délka jeskyně (m):300
Hloubka nezatopené jeskyně (m):70
Hloubka zatopené jeskyně (m):0
Celková hloubka jeskyně (m):70
Výška jeskyně (m):0
Denivelace (m):70

Lokalizace ^

Mapová aplikace:ukázat pozici v mapové aplikaci
Způsob zjištění polohy:GPS zaměření bez korekce (přesnost cca 5 – 10 m) na přibližný centroid objektu
Nadmořská výška podle DEM10 (m n. m.):493
Nadmořská výška skutečná (m n. m.):495
Způsob zjištění nadmořské výšky:Literární údaj
Maloplošné zvláště chráněné území:PR Bílá voda [1186]
Velkoplošné zvláště chráněné území:CHKO Moravský kras [72]
Evropsky významné lokality Natura 2000:CZ0624130 Moravský kras [3105]
Působnost orgánu ochrany přírody:AOPK ČR, RP Jižní Morava
Katastrální území:Holštejn
Obec:Holštejn
Okres:Blansko
Kraj:Jihomoravský kraj

Popis ^

Popis:

Uměle otevíraná propasťovitá jeskyně představuje vyšší patro starého propadání z oblasti Holštejnského údolí. Centrální část jeskyně má velmi bohatou krápníkovou výzdobu.

Vchod jeskyně se nachází v z. stráni Holštejnského údolí při cestě z Holštejna do Šošůvky.

Vstupní, uměle otevíraná puklinovitá propast je hluboká cca 33 metrů. Ve skalní stěně údolí pak tvoří výraznou dislokaci.

První říční úroveň tvoří úsek chodby v nadmořské výšce cca 457 m. Stěny jsou modelovány tekoucí vodou s erozními výmoly a korozí stěn. Na konci chodby směrem k Holštejnskému údolí je mohutný zával s výrazným průvanem. Právě zde je možno očekávat původní paleoponor. Na opačném konci chodby je sintrové jezírko s přepadem do propasti I, zvané též Spirálová s hloubkou 12,5 metru. Ve dně přechází v Hlinitou síň, která je v úrovni dalšího patra jeskyně.

Další prostory jeskyně navazují úzkým průlezem ve stěně Spirálové propasti, který ústí sedmimetrovou propastí do Krápníkového dómu.

Celý dóm, podlaha i stěny, jsou pokryty sintrovými kaskádami, náteky a stalagmity.

V s. stěně Krápníkového dómu je ústí 10 m hluboké puklinové propasti, která komunikuje s 25 m dlouhou sestupnou Hlinitou chodbou ukončenou mohutným závalem. V hlinitých náplavech dna jsou výrazné, až 30 cm hluboké egutační jamky. Zhruba uprostřed Hlinité chodby pak v nejnižším místě zeje ústí další sestupné chodby, která vede do tzv. Kalcitového dómu. Ve stěnách Kalcitového dómu jsou vytvořeny mohutné 4 – 5 metrů dlouhé krápníkové vodopády, ze stropu visí stalaktit zhruba téže výšky.

Jeskyně je budována ve vilémovických vápencích macošského souvrství. Sestupná část jeskyně do hloubky 33 metrů je vytvořena na geologicky relativně mladých puklinách. Nelze vyloučit, že se jedná o druhotné rozpukání skalního masívu následkem zahloubení holštejnského údolí a odlehčením paty skalní stěny v tektonicky silně predisponovaném území.

Dosud známý rozsah jeskyně naznačuje, že se jedná o vyšší patro starého propadání z oblasti Holštejnského údolí. Charakter prostor i poměrně výrazně definované úrovně chodeb otevírají možnosti studia paleogeneze odvodňování sv. oblasti Moravského krasu.

Jako první uvádí lokalitu do literatury K. Absolon krátkou zmínkou o dvou úzkých propástkách vedle sebe. V roce 1970 s uvolňováním ucpaného pokračování začala Holštejnská výzkumná skupina Speleologického klubu v Brně. Vzhledem k úzkým prostorám a labilitě vchodové části byly práce zastaveny.

Na základě sondáže mastného fleku pod původní lokalitou bylo rozhodnuto o hloubení nové šachty. Do roku 1996 byla dosažena hloubka 28 m.

Roku 1996 začali jeskyňáři vyklízet boční puklinu v hloubce asi 8 m. Již 30. května 1996 se podařilo vniknout do dříve známých prostor. Další šachta sledovala průběh puklin do hloubky až 33 m a ve vodorovném směru na 15 m daleko. Dne 31. 3. 1998 podařilo proniknout do rozsáhlých, volných prostor.

Průzkum jeskyně provádí jeskyňáři Moravského speleologického klubu.

Dalším postupem o 10 – 12 m do hloubky se předpokládá dosažení úrovně spodních krasových vod v oblasti Holštejnského údolí.

Morfologie/typologie:Neurčena
Hydrologická aktivita:Neurčena
Typické profily chodeb:-
Sedimentární výplně:-
Minerální výplně:-
Speleogény:-
Biologie:-
Paleontologie:-
Archeologie:-
Využití:-
Stav:-

Fotodokumentace ^

Obor
Fotografie
Název
Pořízeno
Autor
Forma
Vchody, uzávěry
Vchod do jeskyně Sonda Pod Jedničkou
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Vchod do jeskyně Sonda Pod Jedničkou
17.03.2015
Suldovská Olga
RGB - barevná

Uzávěra vchodu do jeskyně Sonda Pod Jedničkou.

Mapová dokumentace ^

Obor
Soubor
Název
Pořízeno
Autor
Měřítko
Zatím není žádná mapová dokumentace...

Ostatní dokumentace ^

Obor
Soubor
Název
Pořízeno
Autor
Zatím není žádná ostatní dokumentace...

Bibliografie ^

Citace
HROMAS, J. (ed.) et al. (2009). Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.

Události ^

Typ události
Název
Datum od
Datum do
Osoby, subjekty události
03 Objev dalších částí jeskyně (prolongace)
Objev dalších volných prostor
01.11.2019
10.12.2019

Na přelomu podzimu a zimy 2019 byl Moravským speleologickým klubem v části nazvané Studna při výkopových pracích objeven unikátní podzemní dóm s krápníkovou výzdobou. Dno prostory je vyplněno suťovým kuželem, prostor pokračuje i na druhou stranu a rozděluje se. V této části je zachovaná i krápníková výzdoba.
Zdroj: https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/tajemstvi-studn-jedkyne-holstejn-unikatni-podzemni-dom-krapniky-20191210.html?fbclid=IwAR0DRq3U0GQG9zJDDcdd0ZHwA_WCPfa-pLy0JbA89MyzbhdoKlZBNSs_Ew4

// JavaScript Document