Jednotná evidence speleologických objektů (JESO)

Objekt JESO: Jáchymka

Základní údaje ^

Název:

Jáchymka

Příslušnost do karsologického členění:
  • Krasová a pseudokrasová území jižního bloku - Brněnské vrchoviny a okolí
  • Moravský kras
  • Křtinské a Josefovské údolí
Typ:jeskyně
Geneze:krasový objekt
Synonymum:Evina, Jáchymovka
Záznam je uzamčen:ne

Kód JESO ^

Kód JESO:K2301216-J-12150
Původní číslo/kód:1215
15 (podle Kříže)
60 (podle Burkhardta)
 

PŘIBYL, J.; VODIČKA, J.; KUZDASOVÁ, Z. et al. (1984). Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu: Analýza vybraných fyzickogeografických prvků Moravského krasu, Příloha k souboru map. 98 s. Manuskript. Archivuje Československá akademie věd, Geografický ústav, oddělení fyzické geografie.

Karsologické systémy:

Rozměry ^

Způsob zjištění rozměrů:Literární údaj
Délka jeskyně (m):282
Hloubka nezatopené jeskyně (m):12
Hloubka zatopené jeskyně (m):0
Celková hloubka jeskyně (m):12
Výška jeskyně (m):10
Denivelace (m):22

Lokalizace ^

Mapová aplikace:ukázat pozici v mapové aplikaci
Způsob zjištění polohy:Neurčený způsob zjištění polohy
Nadmořská výška podle DEM10 (m n. m.):315
Nadmořská výška skutečná (m n. m.):305,5
Způsob zjištění nadmořské výšky:Literární údaj
 

PŘIBYL, J.; VODIČKA, J.; KUZDASOVÁ, Z. et al. (1984). Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu: Analýza vybraných fyzickogeografických prvků Moravského krasu, Příloha k souboru map. 98 s. Manuskript. Archivuje Československá akademie věd, Geografický ústav, oddělení fyzické geografie.

Maloplošné zvláště chráněné území:NPR Býčí skála [151]
Velkoplošné zvláště chráněné území:CHKO Moravský kras [72]
Evropsky významné lokality Natura 2000:CZ0624130 Moravský kras [3105]
Působnost orgánu ochrany přírody:AOPK ČR, RP Jižní Morava
Katastrální území:Adamov
Obec:Adamov
Okres:Blansko
Kraj:Jihomoravský kraj

Popis ^

Popis:

Fragment mohutné jeskyně nad úrovní vod Křtinského potoka. Z jeskyně byly těženy fosfátové hlíny. Významná paleontologická lokalita.

Jeskyně se rozkládá ve skalnatém ostrohu při patě j. stráně Josefovského údolí cca 300 m od křižovatky silnic v Josefově. Jeskyně je příkladem intenzivního využívání přírodních zdrojů člověkem a zároveň i příkladem unikátního krasového jevu.

Dnešní podobu Jáchymky tvoří mohutný hlavní portál, za kterým se nachází hlavní dóm jeskyně – Síň světla. Síň světla se táhne do masivu v délce 40 m. Výška přesahuje 8 m, šířka je 4 – 8 m. Dno je prolomeno 12 m hlubokou propastí, odkrytou odstraňováním náplav, spadající kolmo až převisle do spodních pater. Tyto prostory byly původně zcela vyplněny fosfátovými hlínami.

Z dómu pokračuje chodba do druhé velké prostory – Západní síně. Dalšími významnými částmi jeskyně jsou spodní patra na dně propásti a systém horních pater. Střední částí jeskyně, zvané Tunel (305,5 m n.m.) prochází turistická značka a naučná stezka Josefské údolí.

Jáchymka je fragment někdejší větší jeskynní prostory. Není zcela zřejmé, zda jde o starou vývěrovou jeskyni Křtinského potoka, nebo o systém napojený na odvodňování Babické plošiny.

Jeskyně byla známa již od nepaměti. O jeskyni hovoří již roku 1669 Johannes Hertod von Todtenfeld v knize ”Tartaro Mastix Moraviae” v odstavci ”Alterius cryptae descriptio”.

Koncem 18. století, kdy jeskyně byla součástí lichtenštejského panství, byla jeskyně částečně upravena. Při těchto pracech byla zničena spousta prehistorických nálezů. V sedimentárních výplních jeskyně zjistil J. Wankel mladopaleolitické osídlení. Původní stratigrafie nálezů není známá. K nálezům patří především fauna, lidské kosti neurčitého stáří, kamenné artefakty a údajně také uhlíky.

Na počátku 19. století žil v jeskyni poustevník Joachym, po němž byla jeskyně pojmenována.

V období po I. světové válce zde byla zahájena, podobné jako v jeskyni Stará Drátenická a Výpustek těžba hlín s velkými obsahy kostí pleistocénní fauny – fosfátové hlíny používané jako hnojivo, přičemž byla jeskyné podstatně prohloubena. Při těžbě fosfátových hlín a úpravách jeskyně byly učiněny některé vzácné paleontologické nálezy, např. byly objeveny dvě zachované kostry psovité šelmy Cuon europaeus. Velká část paleontologických nálezů však byla zničena těžbou.

Morfologie/typologie:Členitá jeskyně (s rozvětvujícími se chodbami, labyrinty)
Dóm
Hydrologická aktivita:Neaktivní
Typické profily chodeb:Izometrické a čočkovité profily
Klíčové profily
Sedimentární výplně:Guano, fosfátové sedimenty
Minerální výplně:-
Speleogény:-
Biologie:-
Paleontologie:020 Obratlovci bez rozlišení
081 Velké šelmy (medvěd, lev, hyena, rys, vlk, dhoul aj.)
100 Antropologické nálezy (rod Homo)
Archeologie:Kamenná industrie
Kostěnná industrie
Využití:13 Těžba nerostných surovin, průmyslová těžba sedimentů
09 Pracoviště průzkumu a výzkumu
06 Volně přístupná jeskyně
Stav:Nevratné antropické změny

Fotodokumentace ^

Obor
Fotografie
Název
Pořízeno
Autor
Forma
Vchody, uzávěry
Jeskyně Jáchymka - Hlavní portál jeskyně Jáchymka
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka - Hlavní portál jeskyně Jáchymka
15.05.2004
Balák Ivan
RGB - barevná

Hlavní portál jeskyně Jáchymka

Vchody, uzávěry
Jeskyně Jáchymka - Vchod do Tunelu
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka - Vchod do Tunelu
15.05.2004
Balák Ivan
RGB - barevná

Vchod do Tunelu

Vchody, uzávěry
Jeskyně Jáchymka - Hlavní portál jeskyně Jáchymka (výhled ven)
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka - Hlavní portál jeskyně Jáchymka (výhled ven)
08.12.2012
Suldovská Olga
RGB - barevná
Jeskyně Jáchymka - zimní výhled z hlavního portálu jeskyně
Vchody, uzávěry
Jeskyně Jáchymka - okno Klíčová dírka
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka - okno Klíčová dírka
08.12.2012
Suldovská Olga
RGB - barevná
Jeskyně Jáchymka - zimní výhled z okna Klíčová dírka
Vchody, uzávěry
Jeskyně Jáchymka - vchod do Tunelu (pohled ze západu)
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka - vchod do Tunelu (pohled ze západu)
08.12.2012
Suldovská Olga
RGB - barevná
Jeskyně Jáchymka - vchod do Tunelu (zimní pohled ze západu)
Geomorfologie
Jeskyně Jáchymka - Hlavní dóm v jeskyni Jáchymka
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka - Hlavní dóm v jeskyni Jáchymka
22.07.2003
Balák Ivan
RGB - barevná

Hlavní dóm v jeskyni Jáchymka

Paleontologie (obratlovci)
Jeskyně Jáchymka
k dokumentaci nemáte přístupová práva
Jeskyně Jáchymka
08.12.2007
Balák Ivan
RGB - barevná

Lebka dhoula (Cuon alpinus) nalezená při těžbě fosfátových hlín v jeskyni Jáchymka (sbírky Moravského zemského muzea v Brně)

Mapová dokumentace ^

Obor
Soubor
Název
Pořízeno
Autor
Měřítko
Zatím není žádná mapová dokumentace...

Ostatní dokumentace ^

Obor
Soubor
Název
Pořízeno
Autor
Zatím není žádná ostatní dokumentace...

Bibliografie ^

Citace
BOČEK, A. (1922). Moravský kras: Průvodce celým jeho územím a jeho krápníkovými jeskyněmi. Praha: Nakladatelství Pavla Körbra. 156 s., 8 map.
HROMAS, J. (ed.) et al. (2009). Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.
PLICHTA, A.; ROBLÍČKOVÁ, M.; KÁŇA, V. (2017). Revizní výzkum zvířecích kostních nálezů v jeskyni Jáchymka (Josefovské údolí). Speleofórum .... Ročník 36, s. 94-97. ISSN 12118397.
PŘIBYL, J.; VODIČKA, J.; KUZDASOVÁ, Z. et al. (1984). Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu: Analýza vybraných fyzickogeografických prvků Moravského krasu, Příloha k souboru map. 98 s. Manuskript. Archivuje Československá akademie věd, Geografický ústav, oddělení fyzické geografie.
// JavaScript Document